Servicii

Probleme de Mediu. Legislaţie în Continuă Schimbare. Guvernele şi Industria din întreaga lume trebuie să transforme infrastructurA uzată fizic şi moral în întreprinderi competitive şi durabile la nivel global, fără să întrerupă Activitatea economică sau furnizarea serviciilor esenţiale pentru consumatori.

Afacerea dumneavoastră împreună cu F&R Worldwide

Creşterea demografică atrage după sine creşterea nevoii de energie regenerabilă, aer şi apă curată şi dezvoltare regionala care sa nu afecteze mediul înconjurător.

Odată cu experienţa noastră tehnică şi serviciile excelente pe care le oferim clienţilor, compania F&R Worldwide aduce o viziune care le permite acestora să implementeze proiecte eficiente din punct de vedere al costurilor, durabile şi de succes.  Atingem acest obiectiv prestând şi îmbunătăţind continuu următoarele categorii de servicii:

  • Servicii în domeniul protecţiei mediuluiÎn domeniul protecţiei mediului

    Evaluări de amplasamente, Bilanţuri de mediu, Elaborare documentaţii pentru obţinerea avizului/autorizaţiei integrate de mediu, Consultanţă în procedura de autorizare, Studii de tip „Due Diligence”, Audituri de conformitate, Planuri de Management de Mediu (PMM), Servicii de remediere, Gestiunea deşeurilor, Studii de fezabilitate, întocmire cereri de finanţare proiecte din fonduri UE şi altele.

  • Servicii geotehniceÎn domeniul geotehnic

    Consultanţă privind sistemele de fundare ale clădirilor, Tehnici de îmbunătăţire a terenului, Evaluarea stabilităţii pantelor, Recomandări privind proiectarea platformelor si drumurilor, Studii hidrogeologice, Studii geotehnice pentru construcţii, Testarea pământurilor si a gradului de compactare şi altele.

  • Servicii de consultanţă în construcţiiConsultanţă în construcţii

    Management şi administrarea proiectelor, Organizarea procesului de pre-calificare a contractorilor, Organizarea licitaţiilor şi suport în faza de pre-construcţie, Depunerea documentaţiilor şi urmărirea acestora, Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor, Testarea materialelor de construcţii, Servicii de supervizare în timpul execuţiei lucrărilor, Inspecţii pentru verificarea progresului în execuţia lucrărilor şi altele.