Geotechnical ServicesServicii geotehnice

Pentru proiectele de construcţii, inginerii noştri realizează recomandări privind sisteme de fundare ale clădirlor şi tehnici de îmbunătăţire a terenului adaptate condiţilor locale, prestează servicii de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii pentru fundaţii şi efectuează testări pentru asigurarea controlul calităţii în construcţii. De asemenea, aigurăm şi o gamă largă de servicii de analiză şi testări hidrogeologice.

 • Executie foraje – Bucuresti
 • Test de incarcare cu placa – Pitesti
 • Evidenta fotografica a probelor netulburate – Moreni
 • Evidenta fotografica a carotelor – Brasov
 • Bloc diagrama studiu geotehnic - Cladire Birouri Pipera
 • Investigatii geotehnice si analiza stabilitatii pantei - Sarata Monteoru
 • Forare cu coloane tip Hollow Stem Augers – Brasov
 • Recoltare proba netulburata – Brasov
 • Lucrari pregatitoare pentru executie foraj – Brasov
 • Test de penetrare dinamica standard (SPT) – Arad

Servicii geotehnice oferite

 • Consultantă privind sistemele de fundare ale clădirilor
 • Tehnici de îmbunătăţire a terenului
 • Evaluarea stabilităţii pantelor
 • Recomandări privind proiectarea platformelor şi drumurilor
 • Studii hidrogeologice
 • Studii geotehnice pentru construcţii
 • Testarea pământurilor şi a gradului de compactare

Servicii de foraje

Cercetarea geotehnică amănunţită presupune servicii excelente şi o bogată experienţă în domeniul forajelor. F&R Worldwide deţine şi operează instalaţii de foraj, având echipe de operatori şi coordonatori cu experienţă pentru a le oferi clienţilor servicii geotehnice de cea mai bună calitate.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Video: Impingere statica a stutului pentru recoltat proba netulburata

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Video: Extragerea stutului
 

Instalaţiile noastre de foraj moderne şi-au câştigat o reputaţie fără precedent datorită performanţei şi fiabilităţii. Montate pe platforme de autoşasiu de 20 de tone, cu trei axe, cu tracţiune integrală 6x6, echipamentele noastre utilizează atât sistemul de lucru în uscat cu coloane tip „Hallow Stem Augers” cât şi sistemul hidraulic rotativ cu fluid de foraj cu tub carotier sau sistem „wireline”. Fiecare instalaţie este dotată cu un penetrometru dinamic standard „SPT” automat pentru obţinerea unor rezultate corecte şi precise la Testele Standard de Penetrare. Toate echipamentele sunt întreţinute corespunzător de către mecanici companiei pentru a asigura obţinerea rezultatelor necesare în cadrul proiectelor aflate în desfăşurare. Atuurile noastre sunt:

 • Sistemele de foraj utilizate permit desfăşurarea activităţilor de foraj cu o eficienţă ridicată şi încadrarea în termene de execuţie foarte stricte;
 • Echipamentele sunt utilizate cu succes şi în cazul unor soluri cu un grad ridicat de complexitate, de exemplu, straturi groase de pietriş si bolovăniş, argilă dură, şisturi argiloase, cărbune şi steril, roci compacte;
 • Designul simplu şi fialbil al echipamentelor ce permit o utilizare facilă si rapidă având drept rezultate creşterea eficienţei şi a sigurantei operaţiunilor de foraj;
 • Prelevarea probelor utilizând dispozitive mecanice, adaptate la cerinţele proiectului cum ar fi: dispozitiv „split spoon” pentru recoltarea de probe tulburate, tuburi tip „Shelby” pentru recoltarea de probe netulburate din formatiuni coezive, dispozitive de recoltare continuă cu tub carotier din pamânturi sau sisteme „wireline” pentru carotaj continuu in rocă;
 • Instalarea forajelor de monitorizare şi a piezometrelor este mai eficientă din punct de vedere al costurilor, mai rapidă şi cu un risc mai redus de răspândire a poluării.