Environmental ServicesServicii în domeniul protecţiei mediului

F&R Worldwide îşi ajută clienţii să gestioneze impactul pe care proiectele acestora îl pot avea asupra mediului şi să asigure conformarea proiectelor de dezvoltare imobiliară şi îmbunătăţiri funciare cu reglementările aplicabile la nivel local, regional şi european. Prin intermediul unei multitudini de tehnici de analiză şi evaluare, specialiştii noştri de mediu identifică şi evaluează impactul existent şi potenţial al unui proiect asupra mediului, luând în considerare politicile actuale şi cele în curs de dezvoltare.

 • Bilant de Mediu – grup zacaminte Videle
 • Bilant de Mediu – grup zacaminte Preajba
 • Studii de tip „Due Dilligence“ de mediu – Anticorosiv Bucuresti [1]
 • Studii de tip „Due Dilligence“ de mediu – Anticorosiv Bucuresti [2]
 • Evaluarea riscurilor ecologice – CFR Grivita
 • Bilant de Mediu – grup zacaminte Moinesti
 • Environmental Balance – Burcioaia Oil Field Cluster
 • Bilant de Mediu – Statie combustibil Campulung
 • Elaborare documentatii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu - Canpack
 • Bilant de Mediu – Statie combustibil Cluj

Servicii prestate în domeniul protecţiei mediului:

 • Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM)
 • Elaborare rapoarte de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu (ESM)
 • Elaborare bilanţuri de mediu şi documentaţii pentru obţinerea avizului/autorizaţiei (integrate) de mediu
 • Servicii de consultanţă în procedura de autorizare
 • Evaluări de risc
 • Studii de tip „Due Diligence” de mediu
 • Audituri de conformare
 • Planuri de Management de Mediu (PMM) pentru lucrările care urmează a fi executate pe amplasament
 • Servicii de remediere (investigaţii şi proiectare soluţii de remediere)
 • Gestionarea deşeurilor şi managementul substanţelor periculoase
 • Consultanţă în domeniul legislaţiei naţionale şi europene de mediu
 • Elaborare documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei/avizului de gopodărire a apelor
 • Studii tehnice pentru fiecare factor de mediu (aer, zgomot, apă, sol, etc.)
 • Studii de Fezabilitate
 • Intocmire cereri de finţanare proiecte din fonduri europene